MĚNÍME HLAVNÍ: Revitalizace Hlavní třídy v Českém Těšíně

 • Zadavatel

  Český Těšín

 • Typ soutěže

  Otevřená dvoufázová soutěž o návrh

 • Termín odevzdání v 1. fázi

  27.5.2022, 14:00

 • Termín odevzdání v 2. fázi

  15.7.2022, 14:00

 • Ceny a skicovné

  300 000 Kč - 200 000 Kč - 150 000 Kč + skicovné 2 x 50 000 Kč

 • Povinné použití elektronického nástroje

  E-ZAK Český Těšín

HCT

Předmětem soutěže je revitalizace ulice Hlavní třída v Českém Těšíně. Cílem je nalézt takové řešení, které s přiměřenými ekonomickými náklady optimalizuje a zkultivuje ulici, aby sloužila lépe potřebám veřejnosti. Cílem je najít kreativní a soudobé řešení, které bude respektovat současné ekologické, sociální i estetické nároky.

Pro účastníky
Porota

Martina Peřinková

předsedkyně poroty

Absolvovala Fakultu stavební na VUT v Brně a doktorát obhájila na Fakultě architektury VUT v Brně. Stála u zrodu oboru Architektura a stavitelství na Stavební fakultě Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě, kde stále působí v roli děkanky. V roce 2020 obdržela na návrh Vědecké rady ČVUT titul profesorky.

Gabriela Hřebačková

místopředsedkyně poroty

starostka Českého Těšína

Klára Concepcion

Vystudovala obor Architektura a urbanismus a studijní modul krajinářská architektura na Fakultě architektury ČVUT, kde nyní také vyučuje studenty v Ateliéru Rehwaldt. Vedle výuky pracuje jako architektka a zástupkyně vedoucí krajinářského studia Trevisan atelier+.

Szymon Rozwałka

Absolvent Fakulty stavitelství a architektury Technické univerzity Štětín, v roce 2012 založil v Brně vlastní kancelář nazvanou RO_aR architects. Vede ateliér na Ústavu experimentální tvorby FA VUT v Brně. Mezi jeho nejznámější realizace patří tzv. „Vila na sile“ z roku 2014 v Olomouci.

David Kotek

V roce 2003 dokončil studium architektury na VUT v Brně. V době studia absolvoval zahraniční stáž v Miláně a od roku 2005 již tvořil své vlastní projekty ve společnosti PROJEKTSTUDIO EUCZ, kde spolupracuje i nyní se svým otcem architektem Jaroslavem Kotkem. Získal hned několik ocenění v soutěžích jako je Grand Prix národní ocenění za architekturu, Stavba roku ČR a regionální Stavba MSK a Dům roku Ostravy.

Zuzana Stanjurová Mateiciucová

náhradnice

Architektka původem z Opavy, absolventka brněnské Fakulty architektury na VUT. V rámci vlastní praxe ve studiu Road2 architekti se věnovala například rekonstrukci kina Mír v Opavě. Od roku 2021 zastává funkci hlavní architektky města Krnova.

Tomáš Pavelek

místostarosta Českého Těšína

Vít Slováček

místostarosta města Český Těšín a člen zastupitelstva Moravskoslezského kraje

Tomasz Pustówka

náhradník

radní města Českého Těšína

Předchozí Další