Smetanovy Sady Jeseník

 • Zadavatel

  Město Jeseník

 • Typ soutěže

  Otevřená krajinářská soutěž o návrh, 2 fáze

 • Termín odevzdání v 1.fázi

  21.6.2024 14:00

 • Termín odevzdání v 2.fázi

  13.9.2024 14:00

 • Ceny a skicovné

  450 000 Kč - 200 000 Kč - 150 000 Kč - skicovné 2x 100 000 Kč

 • Použití elektronického nástroje

  NEN

JES

Město Jeseník vyhlašuje otevřenou dvoufázovou krajinářskou soutěž o návrh na rehabilitaci Smetanových sadů.
Záměr města spočívá ve zvýšení kvality parkových prostorů tak, aby dosáhly srovnatelné úrovně s nejlepšími parky v České republice, jak z hlediska zahradně-krajinářského designu, tak co se týče atraktivity a praktické hodnoty pro obyvatele i návštěvníky města. Cílem je, tuto nejvýznamnější zelenou plocha města začlenit do života města tak aby byla součástí městského centra. Předmětem soutěže tak je nejen rehabilitace parku, ale i otázka propojení Smetanových sadů s centrem města a zároveň zamyšlení se nad vztahem parku k řece Bělá.

" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade">">
Pro účastníky
Porota

Radmila Fingerová

Krajinářská architektka. Od roku 2008 vyučuje na FA ČVUT krajinářskou architekturu, v současnosti vede krajinářský ateliér. Od roku 1992 projektuje ve spolupráci s architekty veřejná prostranství i soukromé zahrady. Realizované návrhy z posledních let byla například rehabilitace parku Havlíčkovy sady (Grébovka) v Praze 2. Od roku 1996 pracuje pro odborná sdružení architektů, krajinářských architektů a zahradníků.

Petr Mičola

Petr Mičola je krajinářský architekt. Od roku 2017 je zakladatelem svého krajinářského studia ateliér Gerten, které se zabývá především volnými plochami měst a obcí, ale také krajinou mimo zástavbu.

Martin Sládek

Je spoluzakladatelem brněnského atelieru consequence forma architects, který se pravidelně zúčastňuji domácích a mezinárodních soutěží. V současné době pracuje na projektové přípravě Moravského náměstí v Brně a to na základě vítezství v otevřené soutěží o návrh. Ateliér využívá zkušenosti z vídeňského prostředí a díky tomu je úspěšný v řadě domácích a mezinárodních soutěží.

Petr Šiřina

předseda poroty

Je krajinářský architekt a vyučuje na VŠB-TU v Ostravě.

Jitka Vágnerová

Krajinářská architektka, která stojí v čele ateliéru V 8, specializovaný na veřejný sektor. Krajinářskou architektur vystudovala na zahradnické fakultě Mendelovy univerzity v Brně. Je redaktorkou časopisu Zahrada-Park-Krajina. Mezi její realizace se řadí například Zámecká zahrada Oslavany nebo Zahrada vily Panovských v Ivančicích.

Jan Mléčka

náhradník

Jan Mléčka je architekt, který vystudoval FA VUT v Brně na které dnes působí jako vedoucí ateliéru. Působil také v zahraničí u Jourdan & Müller Steinhauser Architekten ve Frankfurtu nad Mohanem. Je spoluzakladatelem olomouckého architektonického studia M2AI, které vede společně a architektem Jiřím Markem.

Zdeňka Blišťanová

místopředsedkyně poroty

starostka města Jeseník

Martina Seidlerová

středoškolská učitelka

David Zatloukal

městský architekt města Jeseník

Tomáš Vlazlo

uvolněný radní města Jeseník

Václav Dvořák

náhradník

učitel ZUŠ, vedoucí Kytarového orchestru

Předchozí Další