Lanová dráha na Petřín

 • Vítězný návrh

  Anna Marešová designers / Praha

 • Zadavatel

  Dopravní podnik hl. m. Prahy

 • Typ soutěže

  Vyzvaná soutěž o návrh, 1 fáze

 • Výsledky

  září 2022

 • Stav

  před podpisem smlouvy

 • Skicovné

  4 x 500 000 Kč

PET

Předmětem soutěže byl návrh designu dvou obdobných vozů lanové dráhy s kapacitou až 120 cestujících v každém z nich. Konkrétně se jedná o návrh karoserie (skříně) a interiéru vozů za současného umožnění použití typových prvků vně i uvnitř. Zadavatel nepředpokládá další sériovou výrobu, a z tohoto důvodu bude při zpracování návrhu třeba klást důraz na optimální poměr využití existujících prvků, technologií a popřípadě součástek dostupných na trhu.
Výsledkem soutěže bude dopracování vítězného soutěžního návrhu do podoby designérské studie za konzultací s Dopravním podnikem hl. m. Prahy a renomovanými výrobci. Následně DPP vyhlásí separátní veřejnou zakázku na výrobce nových vozů lanové dráhy na Petřín, a to dle vítězného soutěžního návrhu, resp. studie zpracované designérem. Designér bude spolupracovat s vysoutěženým výrobcem na zpracování výrobní dokumentace nových vozů lanové dráhy na Petřín.

Porota

Ivan Dlabač

předseda poroty

Zakladatel studia DIVAN a vedoucí ateliéru průmyslového designu na UMPRUM. Svými slovy již od malička předělával věci kolem sebe tak, aby se mu líbily, tomu se věnuje doteď. Se svým studiem obdržel mnohá ocenění včetně prestižních Red Dot Design Awards a The Good Design Awards.

Irena Neškudlová Mádlová

místropředsedkyně poroty

Projektová manažerka, architektka
Architektka a urbanistka pracující v rámci DPP na úseku Investice - Povrch především na úpravách veřejných prostranství města Prahy a jejich souladu s dopravní infrastrukturou

Michala Lipková

Zabývá se produktovým a digitálním designem. Působí jako odborná asistentka na Ústavu designu FA STU v Bratislavě, kde se zaměřuje na aplikovaný výzkum a spolupráci s firmami v oblasti mobility, cirkulárního produktového designu a digitální výroby. Spolupracuje s mezioborovou platformou Holis. Byla designérkou hardwarového startupu Benjamin button.

Patrik Kotas

Český architekt specializující se na návrhy dopravních staveb a designér prostředků hromadné dopravy. Do roku 1991 působil jako samostatný projektant, poté se stal vedoucím projektantem ve firmě METROPROJEKT Praha a.s. Vyučuje na FA a FD ČVUT v Praze. Roku 1993 založil architektonické studio Patrik Kotas- Ateliér designu a architektury za měřené na dopravní stavby.

Adam Scheinherr

Náměstek primátora, člen Rady hl. m. Prahy pro oblast dopravy, předseda dozorčí rady Dopravní podnik hl. m. Prahy

Filip Streit

náhradník

Úspěšný český designér se zaměřuje se především na průmyslový design, spektrum jeho činností je však velmi široké. Získal mnohá ocenění. Aktuálně vede na FA ČVUT ateliér produktového designu.

Václav Brejška

náhradník

Asistent náměstka pro dopravu Adama
Scheinherra

Michal Andelek

náhradník

Projektový manažer DPP

Jan Šurovský

náhradník

Technický ředitel Dopravního podniku hl. m. Prahy.

Předchozí Další