Rekonstrukce a přístavba polikliniky Pod Marjánkou

 • Vítězný návrh

  ov architekti / Jiří Opočenský, Štěpán Valouch, Ondřej Králík, Michal Mráz, Michaela Křižáková

 • Zadavatel

  Praha 6

 • Typ soutěže

  Užší dvoufázová soutěž o návrh

 • Stav

  Příprava JŘBU

 • Ceny a skicovné

  1 600 000 Kč - 1 200 000 Kč - 800 000 Kč + skicovné 100 000 v 1.fázi pro všechny + skicovné 500 000 Kč v 2. fázi

MAR

Předmětem soutěže bylo zpracování návrhu na rekonstrukci a přístavbu polikliniky Pod Marjánkou. Zadavatel hledá takovou formu řešení, které výrazně neomezí současný provoz polikliniky a zároveň bude efektivní, ekonomické a citlivé k architektuře objektu.
Cílem soutěže na polikliniku Pod Marjánkou bylo skloubit stávající budovu reprezentující kvalitní architekturu své doby, která je v jisté míře opotřebovaná a která dnes již neplní řadu provozních, technologických i stavebně-fyzikálních požadavků s nároky, které v současnosti klademe na zdravotní péči ambulantního typu. Zároveň je nutné konstatovat, že se jedná o budovu, která je charakteristickou významnou stavbou v organismu Břevnova, ale po půl století provozu, bez významnějších zásahů, je již nezbytné přistoupit k razantnější formě modernizace.

Porota

Petr Vávra

předseda poroty

Dlouholetý zpracovatel územně plánovací dokumentace a podkladů pro významná města České republiky, venkovské sídelní útvary i krajinné územní celky a odborným poradcem městských úřadů v této oblasti. Pokračuje tak ve své předchozí projektové praxi v krajském urbanistickém středisku, resp. SÚRPMO Praha, kde se jako vedoucí atelieru věnoval územnímu plánování sídel s různými režimy památkové ochrany od absolvování FA ČVUT Praha.
Vedle těchto převážně veřejných zakázek se orientuje také na komplexní architektonicko inženýrské služby v oblasti investiční výstavby a především rekonstrukcí objektů pro významné klienty v ČR i zahraničí. Samozřejmou součástí spolupráce je trvalá konzultační a poradenská činnost pro tyto investory a výkony autorských dozorů v průběhu realizace včetně interiérů.

Eva Smutná

místopředsedkyně poroty

radní Prahy 6, oblast strategického rozvoje, památkové péče a výstavnictví

Irena Šestáková

Absolventka Fakulty architektury ČVUT v Praze, kde získala docenturu za práci „Kvalita života handicapovaných a seniorů a její průmět do navrhování objektů pro bydlení a sociální a ošetřovatelskou péči“ a později byla jmenována profesorkou. V roce 1991 založila spolu s Jiřím Šestákem Atelier Šesták se sídlem v Praze. Mezi realizace tohoto studia patří penzion pro seniory v Kytíně nebo přestavba objektu bývalé menzy na výukový pavilon a studentský klub ČZU v Praze.

Michal Juha

Michal Juha je architekt a pedagog na FA ČVUT. Před revolucí pracoval pro Zdravoprojekt Praha a od roku 1990 vede spolu s Janem Topinkou pražský ateliér Domy s.r.o. Specializuje se na zdravotnické stavby (od koncepcí, přes posuzování, až po navrhování) za jejichž projekty i realizace u nás získal několik ocenění.

Boris Redčenkov

Absolvent Fakulty architektury ČVUT v Praze. Spolu s Prokopem Tomáškem založili vlastní kancelář Atelier 69 – architekti, jejíž tým později doplnil Jaroslav Wertig. Mezi realizace A69 patří Sanatorium dr. Petáka ve Františkových Lázních, rekonstrukce pěší zóny v Chebu nebo obytný komplex Central Park v Praze. Vyučuje na Architectural Institute in Prague (ARCHIP) a vede ateliér na Fakultě architektury ČVUT v Praze.

Jakub Stárek

statutární místostarosta Prahy 6, územní rozvoj, plánování a veřejný prostor

Bohumil Beránek

vedoucí Oddělení koncepce strategického a územního rozvoje Prahy 6

Klára Přikrylová

náhradnice

Vystudovala teorii umění, architektury a designu na pražské Vysoké škole uměleckoprůmyslové. Absolvovala stáž na Columbia University a doktorské studim na Fakultě architektury Českého vysokého učení technického, kde se věnovala zkoumání poválečné architektury. V roce 2015 založila projekt UNBLOK, v rámci kterého pořádá prohlídky moderní architektury postavené v Praze po roce 1945 - od příkladů pozdního modernismu a brutalismu až po rozsáhlá modernistická sídliště.

Marián Hošek

náhradník

radní Prahy 6, oblast sociálních věcí a oblast zdravotnictví

Michal Volf

náhradník

člen Komise územního rozvoje městské části Praha 6

Jana Jelínková

náhradnice

vedoucí Oddělení rozvoje území městské části Praha 6

Předchozí Další