Modřice rekonstrukce - Muzeum, knihovna a infocentrum

 • Vítězný návrh

  Janosch Welzien, Štěpánka Úlehlová, Ivona Náterová, Filip Hermann

 • Zadavatel

  Modřice

 • Výsledky soutěže

  2020

 • Stav

  příprava JŘBU

MOD

Předmětem soutěže bylo navrhnout plán rekonstrukce a úprav historického objektu č. p. 171 na náměstí Svobody v Modřicích tak, aby především sloužil jako městské muzeum, knihovna, infocentrum, případně galerie, kavárna, klubovny a veřejně přístupný dvůr s možností využití na koncerty a vystoupení. Muzeum má hostit stálou expozici o historii obce i příležitostné krátkodobé výstavy. Předmětem soutěže byla rovněž úvaha o fungování interiéru a výstavního provozu.

Porota

Marcela Steinbachová

předsedkyně poroty // Absolvovala Akademii výtvarných umění v Praze. Dále pak VŠUP, obor architektura. V roce 2001 založila projekt Kruh, pořádající
přednášky o architektuře, v roce 2007 založila architektonické sdružení Skupina; držitelka mnoha ocenění mezi nimi např. Architekt roku 2016, Cena
za výjimečný počin ČCA 2017; spoluorganizuje Den architektury, spolupracovala na katalogu Povolání architekt(ka), členkou redakční rady časopisu ERA 21, kurátorkou ročenky Česká architektura 2016-2017.

Josef Šiška

místopředseda poroty // Absolvoval VUT FAST Brno obor pozemní stavby. Po studiu krátce působil v projekční kanceláři Státního statku Mikulov a následně 14 let na pozici ředitele stavební firmy MAHU CZ Modřice. Zde se podílel na přístavbě ZŠ Modřice na lici Benešova a na bytové výstavbě při ulici Masarykova. Od roku 2006 vykonává funkci starosty města Modřice, ze které se zasadil o organizaci architektonické soutěže a následnou výstavbu Víceúčelové sportovní haly Modřice a o rekonstrukci budovy ZŠ Modřice na ulici Komenského. Podpořil zpracování a vydání knih Modřice-město v pohybu a Modřice-dějiny města.

Eva Mattušová

Absolvovala Fakultu architektury VUT v Brně. Pracovala v Energoprojekt, Rudný projekt a Sportprojekt. Po roce 1990 v rodinné projektové kanceláři. Od roku 2004 je čestnou občankou města Modřice. V letech po revoluci byla zastupitelkou i radní města, předsedala stavební komisi. Na kulturním dění ve městě se podílí např. spoluorganizováním koncertů vážné hudby a organizováním výstav v Městském muzeu. Podílela se na zpracování knihy Modřice dějiny města.

Michal Palaščak

Absolvoval Fakultu architektury VUT v Brně. V současnosti vede atelier Dílna. Mezi jejich realizace patří soubor rodinných domů na Červeném kopci v Kamenné kolonii v Brně, zakladačový parkovací dům a rekonstrukce tržnice na Zelném trhu. Současně vyučuje a vede ateliér na Fakultě architektury VUT v Brně.

Marek Štěpán

Absolvoval Fakultu architektury VUT Brno. V roce 1997 založil Ateliér Štěpán. Mezi jejich realizace patří především sakrální stavby. V letech 2011 a 2012 získal cenu Grand prix. Kostel sv. Václava v Sazovicích byl vybrán mezi 10 nejlepších staveb světa 2017. V letech 2006-2012 působil jako poradce kancléře prezidenta ve věcech architektury. Roku 2016 založil Laboratoř sakrálního prostoru na ARC VUT v Brně.

Eva Blažková

náhradník // Absolvovala Fakultu architektury ČVUT v Praze. Během studia byla na roční stáži na RWTH Aachen v ateliérech prof. Mirko Bauma a ir. Freda Humblého. Získala Čestné uznání za diplomní práci na téma Senát ČR. Od roku 2007 vede s Lukášem Blažkem Ječmen studio, jehož přesvědčením je, že je možné tvořit dobrou architekturu i mimo hlavní česká centra. Jejich realizace vlastního ateliéru v Olomouci-Chválkovicích získala Cenu Klubu Za starou Prahu za novou stavbu v historickém prostředí za rok 2019.

Libor Procházka

Absolvoval Fakultu stavební ČVUT v Praze, Fakultu multimediálních komunikací UTB ve Zlíně a má titul MBA z Nottingham Trent University v UK. Nyní podniká v oblasti marketingu. V Modřicích bydlí od roku 2003. Od roku 2010 je zastupitelem města Modřice a od roku 2018 předsedou Kontrolního výboru Zastupitelstva města Modřice. Je statutárním orgánem a zakládajícím členem neziskové organizace Za čisté a klidné Modřice z. s., která působí v Modřicích od r. 2008.

Hana Chybíková

Absolvovala Fakultu stavební VUT v Brně. Několik let pracovala jako projektantka a technik inženýrské činnosti. Od roku 2006 je uvolněnou místostarostkou města Modřice a předsedkyní komise stavebně dopravní a územního plánování. Byla hlavní iniciátorkou výstavby domu pro seniory v Modřicích v pasivním standardu a architektonické soutěže na sportovní halu.

Radek Vostrejš

Absolvoval Fakultu strojní VUT v Brně. Pracoval jako projektant v Kovoprojektě Brno a nyní ve firmě Provon s. r. o. . V minulosti byl členem kontrolního výboru města Modřice. V současnosti je členem komise stavebně dopravní a územního plánování v Modřicích.

Pavel Doleček

Absolvoval Fakultu stavební VUT v Brně. Je zastupitelem, radním a předsedou Komise životního prostředí města Modřice. Podílel se na zadávacích podmínkách, architektonické soutěži a schválení projektu Víceúčelová sportovní hala v Modřicích.

Předchozí Další