Modernizace krajské nemocnice Liberec

 • Vítězný návrh

  SIAL architekti a inženýři

 • Zadavatel

  Krajská nemocnice Liberec, a.s.

 • Typ soutěže

  Otevřená soutěž o návrh, 1 fáze

 • Výsledky

  květen 2017

 • Stav

  probíhající stavba

 • Ceny a skicovné

  2 000 000 Kč – 1 500 000 Kč – 750 000 Kč + odměny 3 x 250 000 Kč

Díky jedinečnosti a významu KNL v poskytování urgentní specializované i ostatní zdravotní péče obyvatelům Libereckého kraje a v některých oborech (traumatologie, kardiologie, onkologie, neurochirurgie, perinatologie a jiné) i pacientům z jiných krajů, je naprosto určující a nezbytné, aby byl zahájen proces revitalizace a modernizace celého areálu KNL. V rámci soutěže o návrh hledá KNL ideový záměr koncepce celého areálu nemocnice a následnou realizaci první etapy revitalizace a modernizace KNL.

Po dokončení této první etapy by měly nastoupit další tak, aby v horizontu cca 30 let vzniklo zcela nové uspořádání KNL, které bude odpovídat požadavkům moderní medicíny, podstatným způsobem zlepší prostředí a péči o pacienty a vytvoří kvalitní podmínky pro lékaře i ostatní zdravotní personál. Musí také dojít k podstatným úsporám provozních nákladů, které jsou v průběhu životního cyklu objektu tou nejvýznamnější ekonomickou položkou.

Porota

Irena Šestáková

Absolventka Fakulty architektury ČVUT v Praze, kde získala docenturu za práci „Kvalita života handicapovaných a seniorů a její průmět do navrhování objektů pro bydlení a sociální a ošetřovatelskou péči“ a později byla jmenována profesorkou. V roce 1991 založila spolu s Jiřím Šestákem Atelier Šesták se sídlem v Praze. Mezi realizace tohoto
studia patří penzion pro seniory v Kytíně nebo přestavba objektu bývalé menzy na výukový pavilon a studentský klub ČZU v Praze.

Miloslav Pavlík

Absolvent Fakulty stavební ČVUT v Praze, kde později také získal docenturu. Působil jako projektant v ateliéru Karla Pragera, kde se podílel například na stavbě Nové scény Národního divadla v Praze. Spolupracoval rovněž na projektu Tančícího domu. V současnosti působí jako prorektor pro výstavbu a investiční činnost ČVUT, které pod jeho vedením postavilo mimo jiné novou budovu v Dejvicích, kde sídlí Fakulta architektury a Fakulta informačních technologií.

Petr Hrůša

Vystudoval Fakultu architektury VUT v Brně, kde později získal docenturu a následně i profesuru. V roce 1991 založil vlastní studio Atelier Brno a úzce spolupracoval s Petrem Pelčákem. Mezi jejich realizace patří například dočasná odbavovací hala pražského autobusového nádraží na Florenci nebo administrativní centrum Triniti v Brně. Od roku 2008 funguje jeho studio samostatně pod názvem Architekti Hrůša & spol., Ateliér Brno. Vyučuje na Katedře architektury VŠB TU v Ostravě a je hostujícím vedoucím ateliéru na Fakultě architektury ČVUT v Praze.

Boris Redčenkov

Absolvent Fakulty architektury ČVUT v Praze. Spolu s Prokopem Tomáškem založil vlastní kancelář Atelier 69 – architekti, jejíž tým později doplnil Jaroslav Wertig a mezi jejíž realizace patří Sanatorium dr. Petáka ve Františkových lázních, pěší zóna v Chebu nebo obytný komplex Central Park v Praze. Vyučuje na Architectural Institute in Prague (ARCHIP) a vede ateliér na Fakultě architektury ČVUT v Praze.

Magdalena Hlaváčková

Vystudovala Fakultu architektury ČVUT v Praze. Od roku 1994 pracovala ve studiu R.U.A., dnešním ateliéru Architekti Headhand, který vede spolu s Miroslavem Šajtarem. Mezi jeho nejvýznamnější realizace patří rekonstrukce ambasády České republiky v Brazílii. V současnosti se věnuje zejména rekonstrukcím historických budov a autorskému designu nábytku.

Radek Suchánek

náhradník

Absolvent Fakulty architektury VUT v Brně, kde získal i doktorát na téma „Vztah města a krajiny“. Externě vyučoval scénografii na brněnské JAMU, v současnosti vede Katedru architektury na Fakultě umění a architektury TU v Liberci.

Jan Vondrák

náhradník

Absolvent liberecké Fakulty umění a architektury. Je spoluzakladatelem studia Mjölk architekti, které mimo jiné spolupracuje s městy a obcemi na zkvalitňování veřejného prostoru. Podílí se na filmovém festivalu Kino Liberec. Přednáší na liberecké Fakultě architektury.

Petr Moos

Vystudoval FEL ČVUT v Praze. Působil na různých vysokých školách, od roku 1994 jako děkan Fakulty dopravní ČVUT. Od 2. ledna 1998 do 23. července 1998 byl prof. Ing. Petr Moos, CSc., ministrem dopravy a spojů České republiky. Od roku 2000 proděkan pro vědeckou a výzkumnou činnost Fakulty dopravní ČVUT. V roce 2007 působil ve vládou
jmenovaném týmu pro vyjednávání Národního strategického referenčního rámce.

Petr Tulpa

Vystudoval Universitu Palackého v Olomouci, Přírodovědeckou fakultu v oboru učitelství středních škol, kde získal titul Mgr. Působil dlouhá léta jako učitel a také ředitel dvou středních škol. V letech 2006-2012 se stal starostou a krátce místostarostou města Jablonec n. N za politické hnutí DOMOV nad Nisou. Následně v roce 2012 byl zvolen za člena Zastupitelstva a Rady Libereckého kraje. V současné době je pověřen řízením resortu zdravotnictví za politické hnutí Starostové pro Liberecký kraj (SLK).

Tomáš Hocke

Člen zastupitelstva města Turnova a v roce 2010 a v roce 2013 byl zvolen starostou. Projektant rekonstrukce synagogy a kamenářského domu v sousedství Muzea Českého ráje v Turnově. Jako starosta města zaštiťuje realizaci stavby Maškovy zahrady, opravy turnovských parků, kultivaci veřejného prostoru (sídlišť, chodníků, komunikací) a přípravy projektů s využitím státních a evropských dotací.

Filip Galnor

Radní města Liberce (ANO 2011). Absolvent Vysoké školy finanční a správní v Praze. V roce 2009 začal pracovat v Krajské nemocnici Liberec, od roku 2011 je zde vedoucím Oddělení provozu a správy majetku. Je členem hnutí ANO 2011, za které v roce 2014 kandidoval do Zastupitelstva města Liberce. Po zvolení se stal radním města.

Jaromír Baxa

náhradník

Ekonom, VŠ učitel, vědecký pracovník a politik. Studoval obor ekonomie na Institutu ekonomických studií FSV Univerzity Karlovy v Praze, kde získal i titul Ph.D.. Od roku 2006 na stejném pracovišti vyučuje a je interním členem Katedry makroekonomie a ekonometrie. Od roku 2012 je v zastupitelstvu Libereckého kraje a od roku 2010 v zastupitelstvu města Liberce. V letech 2010 až 2011 byl náměstkem primátora města.

Vít Příkaský

náhradník

Radní Libereckého kraje, ekolog. V letech 2002–2006 byl zastupitelem města Liberce. Od roku 2008 do roku 2012 byl náměstkem hejtmana pro oblast hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova. Opět se stal krajským radním pro oblast rozvoje a evropských projektů.

Jan Rais

náhradník

Člen představenstva a technický ředitel Krajské nemocnice Liberec. Problematice technického zázemí a provozu zdravotnických zařízení se soustavně věnuje již dvanáct let. Pracoval v servisní společnosti liberecké nemocnice, dva roky působil jako provozně-technický ředitel Karlovarské krajské nemocnice. Oblasti zdravotnictví se věnuje systematicky – několik let přednáší na Ústavu zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci a externě spolupracuje jako auditor a konzultant za provozně-technickou oblast ve Spojené akreditační komisi ČR.

Předchozí Další