Nábřeží řeky Svratky

 • Vítězný návrh

  Ivan Ruller, spolupráce: Václav Čermák, Miroslav Korbička, Miloš Trenz, Petr Valíček

 • Zadavatel

  Magistrát města Brna

 • Typ soutěže

  Otevřená jednofázová soutěž o návrh

 • Výsledky

  Únor 2017

 • Stav

  Podepsána smlouva s 1. cenou

 • Ceny a odměny

  550 000 Kč – 400 000 Kč – 300 000 Kč – odměny celkem 200 000 Kč

Porota

Susan Kraupp

Autorizovaná architektka-urbanistka v Německu, absolventka vídeňské Akademie der bildenden Künste. Od roku 2010 vede vlastní ateliér sk architektur&stadtplanung ve Vídni, který mnohé své zakázky získává vítězstvím v soutěžích – mezi nimi také generel a strategii dalšího rozvoje dunajského kanálu ve Vídni z roku 2014 s důrazem na posílení veřejných prostranství, tzv. Donaukanal Partitur, ve spolupráci se studiem GABU Heindl Architektur. Do roku 2016 vyučovala na Institut für Städtebau – Technische Universität Graz.

Aleš Burian

předseda poroty

Brněnský rodák, architekt a urbanista, absolvent Fakulty architektury Vysokého učení technického v Brně. V roce 1991 založil spolu s Gustavem Křivinkou kancelář Burian- Křivinka. Vedle brněnských architektonických realizací patří mezi zajímavé projekty tohoto studia četné urbanistické intervence – revitalizace historického centra Mohelnice, Havlíčkova Brodu nebo Moravské Třebové.

Emmanuel Jalbert

Francouzský krajinářský architekt a urbanista, vystudoval École nationale supérieure de paysage ve Versailles. Spolupracoval s Alexandrem Chemetoffem a Michelem Corajoudem, poté v roce 1991 založil spolu s Annie Tardivon studio In Situ, které řídí od roku 2011 pod názvem SAS In Situ paysages et urbanisme Jalbert et associés – mezi nejvýznamnější realizace ateliéru In Situ patří komplexní revitalizace lyonských nábřeží Rhôny. Spolupracoval na krajinářské koncepci pro města Grenoble a Lyon, vyučuje na vysokých školách v Lyonu, Grenoblu, Versailles, Montrealu Ženevě.

Michal Palaščák

Architekt a urbanista původem z Brna, absolvent Fakulty architektury Vysokého učení technického v Brně. Pracuje samostatně nebo s kolegou Romanem Galem ve studiu agparchitekti. Mezi jejich realizace patří soubor rodinných domů na Červeném kopci v Kamenné kolonii, v současnosti připravují rekonstrukci tržnice na Zelném trhu. Vyučuje a vede ateliér na soukromé škole architektury ARCHIP – Architectural Institute in Prague. Je členem spolku Řeky Brna krásnější.

Pavel Jura

náhradník

Brněnský architekt a urbanista, absolvent Fakulty architektury Vysokého učení technického v Brně a dlouhodobě externí pedagog tamtéž. Vedle architektonických realizací a projektů se také podílí na publikační činnosti Obecního domu – například spolupracoval na monografii Otto Eislera a na publikaci Brněnští židovští architekti. Jeho letošní návrh pro variantu brněnského odsunutého nádraží, který zpracoval s Ivanem Kolečkem, byl v konkurenci dalších sedmi
vyzvaných studií vyhodnocen jako nejlepší.

Klára Stachová

náhradnice

Krajinářská architektka, absolventka Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Lednici. Vede vlastní ateliér KRAJINKA a kromě samotného navrhování se dlouhodobě věnuje publikační a osvětové činnosti s důrazem na přibližování současné české i světové krajinářské architektury českému publiku. Od roku 2012 spolupracuje s Galerií Jaroslava Fragnera, je jedním z autorů výstavy CzechScape a Landscape Festivalu.

Martin Ander

místopředseda poroty

Člen Strany zelených, v současnosti působí ve funkci náměstka primátora pro rozvoj města. Absolvoval obor učitelství matematiky a fyziky na Přírodovědecké fakultě MU v Brně, kde získal také doktorský titul. Je dlouhodobě činný v ekologických organizacích.

Jan Hodovský

Je odborníkem ve vodním hospodářství. Byl ředitelem Odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí a tajemníkem Ústřední povodňové komise. Aktivně se podílel na přípravě Operačního programu Životní prostředí 2007–2013.

Petr Bořecký

Člen hnutí ANO 2011, předseda Komise rady města Brna pro strategické a územní plánování, zastupitel města Brna a městské části Brno-střed. Spolu s Petrem Kadlčíkem a Václavem Aplem vede ateliér a53 architekti se sídlem v Brně.

Filip Chvátal

náhradník

Člen KDU-ČSL, člen Komise pro strategické a územní plánování a komise dopravy RMB . Specializuje se na problematiku regionálního rozvoje, územního plánování a dopravy. Pracuje jako manažer Dobrovolného svazku obcí Šlapanic

Petr Kunc

náhradník

Člen TOP 09. Je autorizovaný inženýr pro pozemní stavby a spoluzakladatel studia atelier. dwg. Mimo jiné stojí za projektem ARTE !FAKT , který má za cíl obohatit veřejný prostor o umělecké prvky vytvořené studenty architektury a umění.

Předchozí Další