Náměstí města Benešova

 • Vítězný návrh

  Skupina / Marcela Steinbachová, Vít Holý

 • Zadavatel

  Benešov

 • Typ soutěže

  Otevřená jednofázová soutěž o návrh

 • Výsledky

  Červenec 2018

 • Stav

  příprava JŘBU

 • Ceny

  350 000 Kč – 250 000 Kč – 150 000 Kč – odměny 50 000 Kč

NMB

Dvě veřejná prostranství, která kdysi bývala jedním – Masarykovo a Malé náměstí, dnes postrádají celistvost a reprezentativní hodnotu. Je třeba jim navrátit důstojnost a nabídnout benešovským občanům nové možnosti jejich využívání. Cílem soutěže bylo vytvořit soudobý multifunkční veřejný prostor, který bude městem Benešov, na základě výsledku této soutěže, realizován. Zadání se týkalo nejenom hlavních reprezentativních prostor města a jejich nejbližšího okolí, ale i řešení proluky mezi domy č. p. 228 a 230, včetně pozemku č. 95. Bylo potřeba se zamyslet nad prostranstvím v širších souvislostech i nad jejich významem v dnešní společnosti. O nejlepší návrh mezi sebou soutěžilo 14 týmů. Za tímto číslem se skrývá nejméně 56 architektů, urbanistů, inženýrů a dalších profesionálů, kteří dohromady na tomto úkolu odvedli více než 21 000 hodin práce na všech návrzích pro Masarykovo a Malé náměstí.

Porota

Michal Kohout

předseda poroty

Studoval na Fakultě architektury ČVUT a Akademii výtvarných umění v Praze. Před založením společnosti UNIT architekti byl po dobu šestnácti let společníkem kanceláře Jiran Kohout architekti. Je autorizovaným architektem ČKA, má za sebou řadu oceněných projektů v oblasti bydlení, polyfunkčních a veřejných staveb. Od roku 2012 je vedoucím Ústavu nauky o budovách a garantem programu bydlení na Fakultě architektury ČVUT, kde zároveň vede ateliér (s D. Tichým), a výuku cyklu soubory staveb na Ústavu urbanismu. Je spoluzakladatelem nakladatelství Zlatý řez a výzkumné
organizace Centrum kvality bydlení.

Petr Hostek

místopředseda poroty

Starosta města Benešov. Vystudoval v inženýrském studiu ekonomiku armády a na Vysoké škole ekonomické Praha, poté absolvoval postgraduální studium krizového managementu, dále pak MBA na LIGS UNIVERSITY. Získal i čestný doktorát Dr. h. c. Ve státní a veřejné správě působí od roku 1986 až dosud, a to ve vedoucích pozicích. Je členem statutárních orgánů obchodních společností.

Radmila Fingerová

Vystudovala krajinou a zahradní architekturu na Mendelově univerzitě v Brně. Dlouholetá členka ČKA, aktivní v autorizační radě, pracovní skupině vzdělávání a ve všech akcích spojených s krajinářskou architekturou. V letech 2005 - 2007 generální tajemnice mezinárodní organizace krajinářských architektů IFLA. Na Fakultě architektury ČVUT vyučuje Tvorbu krajiny a zahrad a Navrhování, v letním semestru 2016/17 se svými studenty zpracovávala koncepční studii Benešova.

Kateřina Šedá

Tvorba absolventky pražské AVU (u profesora Vladimíra Kokolii) má velmi blízko k sociální architektuře. Svými projekty, které se odehrávají většinou ve veřejném prostoru, se snaží narušit stereotypní chování a bariéry naší společnosti, na které jsme si zvykli a často je bereme jako samozřejmost. Mezi její počiny patří série projektů spojených s obcí
Dobřichovice, série Busking Tour, během které dopravní prostředky veřejné dopravy ožívají hudbou.

Ida Chuchlíková

náhradnice

Po studiích na architektury na pražské UMPRUM založila společně s Jakubem Chuchlíkem architektonickou dílnu IUCH. Současně působila v architektonické platformě re: Michala Kuzemenského s níž se věnovala tvorbě urbanistických koncepcí mj. pro Vodňany, Hostomice, Luže, nebo Děčín - Podmokly.

Jiří Janďourek

Po studiích architektury na VUT v Brně a Technické univerzitě v Liberci získával pracovní zkušenosti v libereckém SIALu, ateliéru David a studiu Artikl. Od roku 2006 působí jako odborný asistent na Katedře architektury Fakulty umění a architektury TUL, kde v současné době zpracovává také svou doktorandskou práci. V rámci své akademické činnosti vedl mj. práce na zpracování Vize pro Liberec, ve své architektonické praxi pak například rekonstrukci Masarykova náměstí ve Frýdlantu a rekonstrukci budovy Nového Magistrátu v Liberci.

Jana Čechová

Vystudovala Jihočeskou Univerzitu – Zemědělskou fakultu. Pracovně se však vydala jiným směrem a již 20 let pracuje v oblasti marketingu a Public Relations. V oboru si vyzkoušela práci od juniorských až po řídící pozice. Pracovala pro společnosti z nejrůznějších podnikatelských oborů i neziskového sektoru. V posledním roce zúročuje své zkušenosti jako PR na volné noze. Mimo práci v komunikaci vede v Benešově již 14 let neziskovou organizaci Mateřské centrum Hvězdička, z. s. Od roku 2010 je členkou Zastupitelstva města Benešova. Iniciovala vznik Komise pro architekturu a územní rozvoj při Radě Města Benešov a od února 2015 ji vede.

Michal Schwarz

Vystudoval fakultu architektury na ČVUT. Pracovní zkušenosti pak získával v atelieru MAC a u manželů Kordovských. Před založením vlastního studia byl členem ateliéru Lennox, se kterým se i poté úspěšně zúčastnil několika soutěží. Později dlouhodobě spolupracoval především s arch. J. Formanem, na krajinářských projektech také s arch. K. Salzmann a na urbanistických projektech s architektem T. Havrdou. V roce 2017 založil s J. Starým studio Rangherka 5 a začal působit jako městský architekt v Benešově.

Jiří Švadlena

náhradník

Narozen v Benešově, vystudoval střední a vysokou školu zemědělskou. Po praxích v zemědělských podnicích pobýval v letech 1989-1995 v Kanadě. Po návratu do vlasti zastával sedm let funkci generálního ředitele americké firmy FLP. Od roku 2002 se věnuje podnikatelské činnosti, od roku 2016 je místostarostou města Benešova.