NÚKIB: Černá pole

 • Vítězný návrh

  Ondřej Stehlík a Alles Wird Gut Architektur

 • Zadavatel

  Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost

 • Výsledky soutěže

  2019

 • Stav

  příprava JŘBU

Předmětem soutěže bylo navrhnout pro Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnosti (NÚKIB) nové sídlo, které by mělo splňovat vysoké nároky na efektivní práci jeho pracovníků, podporu inovativnosti, špičkové technologické vybavení, příjemné a konkurenceschopné pracovní prostředí a bezpečnost. Jako místo nového sídla byly vybrány pozemky Armády České republiky v Brně v městské části Černá Pole. Nové sídlo NÚKIB má být moderním pracovištěm - budovou, která svým uživatelům poskytne nejlepší podmínky k jejich práci, k rozvoji inovativních řešení a bude představovat kvalitní a udržitelnou architekturu a v IT sektoru konkurenceschopné pracovní prostředí.

Porota

Vladimír Petera

Náměstek sekce Národní centrum kybernetické bezpečnosti NÚKIB // Jako náměstek jedné ze Sekcí NÚKIB, která se skládá ze tří specificky zaměřených odborů, zodpovídá za kybernetickou bezpečnost ČR včetně implementace evropské a mezinárodní legislativy. V letech 2016–2018 působil na pozici Cyber Attaché v Tel Avivu v Izraeli. Na počátku své kariéry sloužil 20 let v Armádě České republiky. Vysokou školu studoval v Brně.

Věra Vojáčková

Náměstkyně Sekce provozně právní NÚKIB // Vystudovala Právnickou fakultu J. E. Purkyně Masarykovy univerzity v Brně. Ve veřejné správě působí od roku 1992, usiluje o zkvalitňování a zefektivňování činností a procesů, zaměřuje se na řízení lidských zdrojů, využití pracovního potenciálu a legislativu. Má dlouholeté zkušenosti v oblasti řízení a vedení subjektů s velkým počtem lidí. Podílela se na budování krajského úřadu, kde posledních 6 let zastávala funkci jeho ředitelky. V oblasti veřejné správy jí byl Českou manažerskou asociací udělen čestný titul Manažer odvětví 2015.

Martin Maleček

Starosta MČ Brno-sever // Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity. Na téže univerzitě dále získal magisterský titul v oborech filozofie a estetika. V rámci svých občanských aktivit se zabýval zejména právními aspekty územního plánování ve vztahu k brněnské městské čtvrti Lesná a jejím územně správním postavením. V polovině listopadu 2018 se stal již podruhé starostou městské části Brno-sever.

Václav Borovička

Ředitel Odboru kybernetických bezpečnostních politik NÚKIB, náhradník // Jako ředitel jednoho z odborů sekce Národního centra kybernetické bezpečnosti se zajímá o budoucí podobu pracoviště, která významným způsobem definuje fungování a pracovní podmínky zaměstnanců této instituce a tím i výkon instituce jako celku. Vystudoval právo, bezpečnostní a strategická studia v kombinaci se sociologií.

Pavel Vintr

Vedoucí Oddělení investic a rozvoje NÚKIB, náhradník // Vystudoval Fakultu stavební VUT Brno. Během své kariéry pracoval na významných projektech, například na dostavbě Kongresového centra Praha, výstavbě Terminálu Sever 2 na letišti Praha - Ruzyně nebo na nové centrále NATO - HQPO v Bruselu. Dnes působí jako vedoucí Oddělení Investice a rozvoj v NÚKIB a je manažerem projektu stavby nového sídla NÚKIB.

Olga Strublová

Odbor rozvoje a investic MČ Brno-sever, náhradnice // Absolventka brněnské Fakulty architektury VUT. Po nástupu do veřejné sféry svou soukromou praxi architektky pozastavila. Dnes působí jako referentka pro územní rozvoj na Odboru rozvoje a investic MČ Brno-sever.

Mark Kelly

PLP Architecture // Absolvent Bartlett School of Architecture a jeden ze zakládajících partnerů londýnské kanceláře PLP Architecture, kteří (ještě ve službách KPF) navrhovali River City v pražském Karlíně. Mezi četné projekty tohoto studia se řadí nedávno otevřená lokalita Nova Victoria v Londýně nebo The Edge, sídlo firmy Deloitte v Amsterdamu, které se řadí mezi špičky na žebříčku udržitelnosti a inovativnosti.

Radek Kolařík

RKAW // Architekturu studoval v Brně na VUT, na holandské Technische Hogeschool Delft a po absolutoriu pokračoval postgraduálním studiem na AVU v Praze. Na počátku devadesátých let pracoval v SIAL – Stavoprojektu v Liberci, ale také v Paříži v ateliéru Jeana Nouvela. V roce 1993 založil spolu s Ladou Kolaříkovou studio RKAW. Pro činžovní dům Na Zatlance v srdci Smíchova v Praze byl atelier RKAW v roce 2013 nominován na Evropskou cenu za architekturu.

Matyáš Sedlák

m4 architekti // Zakládající člen pražského ateliéru m4 architekti, založeného v roce 2002. Kromě řady soukromých projektů se architekti z m4 věnují velkým stavbám, zejména sportovním a administrativním. V jejich portfoliu je mimo jiné sídlo společnosti Komwag, obchodní centrum Šestka na území hlavního města Prahy, či generel sportovního centra v Račicích. Matyáš Sedlák je odborným asistentem na Fakultě architektury ČVUT v ateliéru Plicka.

Antonín Novák

DRNH // Absolvent Fakulty architektury VUT Brno. V roce 1991 začal pracovat ve vídeňské kanceláři profesora Holzbauera. Po této zahraniční zkušenosti zakládá v roce 1993 s Petrem Valentou Atelier DRNH, který získal za dobu své činnosti více než dvě desítky cen a mezi jeho realizace patří mimo jiné sídlo Dopravního podniku města Brna, sportovní areál na Kraví hoře, plavecký bazén v Litomyšli nebo Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži.

Janica Šipulová

Consequence forma, náhradnice // Brněnská architektka, absolventka FA VUT v Brno a Akademie výtvarných umění ve Vídni. Je spoluzakladatelkou ateliéru Consequence forma, který vznikl v roce 2016 na základě úspěchu v mezinárodní urbanisticko-architektonické soutěži Budoucnost centra Brna. Oceněn byl i v dalších soutěžích – Nábřeží řeky Svratky, Bytový dům Biskupská-Kostelní v Ostravě – a zvítězil v soutěži o návrh Parku na Moravském náměstí v Brně.