NÚKIB: Black Fields

 • Winning Proposal

  Ondřej Stehlík and Alles Wird Gut Architektur

 • Contracting Authority

  Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost

 • Competition Results

  2019

 • Status

  preparation of negotiation procedure

The subject of the competition was to propose a new headquarters for the National Cyber and Information Security Agency (NÚKIB), which should meet high demands on the effective work of its employees, support for innovation, state-of-the-art technology, pleasant and competitive working environment and security. The site of the Army of the Czech Republic in Brno, Černá Pole, was chosen as the site of the new headquarters. The new NÚKIB headquarters is supposed to be a modern workplace - a building that will provide its users with the best conditions for their work, development of innovative solutions and will represent a quality and sustainable architecture and a competitive work environment in the IT sector.

Jury

Vladimír Petera

Náměstek sekce Národní centrum kybernetické bezpečnosti NÚKIB // Jako náměstek jedné ze Sekcí NÚKIB, která se skládá ze tří specificky zaměřených odborů, zodpovídá za kybernetickou bezpečnost ČR včetně implementace evropské a mezinárodní legislativy. V letech 2016–2018 působil na pozici Cyber Attaché v Tel Avivu v Izraeli. Na počátku své kariéry sloužil 20 let v Armádě České republiky. Vysokou školu studoval v Brně.

Věra Vojáčková

Náměstkyně Sekce provozně právní NÚKIB // Vystudovala Právnickou fakultu J. E. Purkyně Masarykovy univerzity v Brně. Ve veřejné správě působí od roku 1992, usiluje o zkvalitňování a zefektivňování činností a procesů, zaměřuje se na řízení lidských zdrojů, využití pracovního potenciálu a legislativu. Má dlouholeté zkušenosti v oblasti řízení a vedení subjektů s velkým počtem lidí. Podílela se na budování krajského úřadu, kde posledních 6 let zastávala funkci jeho ředitelky. V oblasti veřejné správy jí byl Českou manažerskou asociací udělen čestný titul Manažer odvětví 2015.

Martin Maleček

Starosta MČ Brno-sever // Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity. Na téže univerzitě dále získal magisterský titul v oborech filozofie a estetika. V rámci svých občanských aktivit se zabýval zejména právními aspekty územního plánování ve vztahu k brněnské městské čtvrti Lesná a jejím územně správním postavením. V polovině listopadu 2018 se stal již podruhé starostou městské části Brno-sever.

Václav Borovička

Ředitel Odboru kybernetických bezpečnostních politik NÚKIB, náhradník // Jako ředitel jednoho z odborů sekce Národního centra kybernetické bezpečnosti se zajímá o budoucí podobu pracoviště, která významným způsobem definuje fungování a pracovní podmínky zaměstnanců této instituce a tím i výkon instituce jako celku. Vystudoval právo, bezpečnostní a strategická studia v kombinaci se sociologií.

Pavel Vintr

Vedoucí Oddělení investic a rozvoje NÚKIB, náhradník // Vystudoval Fakultu stavební VUT Brno. Během své kariéry pracoval na významných projektech, například na dostavbě Kongresového centra Praha, výstavbě Terminálu Sever 2 na letišti Praha - Ruzyně nebo na nové centrále NATO - HQPO v Bruselu. Dnes působí jako vedoucí Oddělení Investice a rozvoj v NÚKIB a je manažerem projektu stavby nového sídla NÚKIB.

Olga Strublová

Odbor rozvoje a investic MČ Brno-sever, náhradnice // Absolventka brněnské Fakulty architektury VUT. Po nástupu do veřejné sféry svou soukromou praxi architektky pozastavila. Dnes působí jako referentka pro územní rozvoj na Odboru rozvoje a investic MČ Brno-sever.

Mark Kelly

PLP Architecture // Absolvent Bartlett School of Architecture a jeden ze zakládajících partnerů londýnské kanceláře PLP Architecture, kteří (ještě ve službách KPF) navrhovali River City v pražském Karlíně. Mezi četné projekty tohoto studia se řadí nedávno otevřená lokalita Nova Victoria v Londýně nebo The Edge, sídlo firmy Deloitte v Amsterdamu, které se řadí mezi špičky na žebříčku udržitelnosti a inovativnosti.

Radek Kolařík

RKAW // Architekturu studoval v Brně na VUT, na holandské Technische Hogeschool Delft a po absolutoriu pokračoval postgraduálním studiem na AVU v Praze. Na počátku devadesátých let pracoval v SIAL – Stavoprojektu v Liberci, ale také v Paříži v ateliéru Jeana Nouvela. V roce 1993 založil spolu s Ladou Kolaříkovou studio RKAW. Pro činžovní dům Na Zatlance v srdci Smíchova v Praze byl atelier RKAW v roce 2013 nominován na Evropskou cenu za architekturu.

Matyáš Sedlák

m4 architekti // Zakládající člen pražského ateliéru m4 architekti, založeného v roce 2002. Kromě řady soukromých projektů se architekti z m4 věnují velkým stavbám, zejména sportovním a administrativním. V jejich portfoliu je mimo jiné sídlo společnosti Komwag, obchodní centrum Šestka na území hlavního města Prahy, či generel sportovního centra v Račicích. Matyáš Sedlák je odborným asistentem na Fakultě architektury ČVUT v ateliéru Plicka.

Antonín Novák

DRNH // Absolvent Fakulty architektury VUT Brno. V roce 1991 začal pracovat ve vídeňské kanceláři profesora Holzbauera. Po této zahraniční zkušenosti zakládá v roce 1993 s Petrem Valentou Atelier DRNH, který získal za dobu své činnosti více než dvě desítky cen a mezi jeho realizace patří mimo jiné sídlo Dopravního podniku města Brna, sportovní areál na Kraví hoře, plavecký bazén v Litomyšli nebo Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži.

Janica Šipulová

Consequence forma, náhradnice // Brněnská architektka, absolventka FA VUT v Brno a Akademie výtvarných umění ve Vídni. Je spoluzakladatelkou ateliéru Consequence forma, který vznikl v roce 2016 na základě úspěchu v mezinárodní urbanisticko-architektonické soutěži Budoucnost centra Brna. Oceněn byl i v dalších soutěžích – Nábřeží řeky Svratky, Bytový dům Biskupská-Kostelní v Ostravě – a zvítězil v soutěži o návrh Parku na Moravském náměstí v Brně.