Olomouc III.etapa protipovodňové ochrany

 • Zadavatel

  Olomouc

 • Typ soutěže

  Otevřená dvoufázová krajinářská soutěž o návrh

 • Termín odevzdání v 1.fázi

  26.4.2024, 14:00

 • Termín odevzdání v 2.fázi

  20.9.2024, 14:00

 • Ceny a skicovné

  700 000 Kč - 500 000 Kč - 350 000 Kč + skicovné 3 x 125 000 Kč

 • Povinné použití elektronického nástroje

  EVEZA
OL3

Předmětem soutěže je návrh III.etapy protipovodňových opatření města Olomouce. Její realizací bude dokončena protipovodňová ochrana většiny zastavěného území města. Obsahuje tok řeky Moravy a její levobřežní i pravobřežní poříční zónu proti proudu v úseku od mostu na ul. Komenského (návaznost na právě dokončenou realizaci II.B etapy) až po ústí Trusovického potoka do Moravy, dále tok Trusovického potoka a navazující poříční zónu od jeho ústí do Moravy po křížení s železniční tratí Olomouc-Praha. Mimo poříční zónu je předmětem soutěže návrh protipovodňového opatření ve formě uzavírací hráze (valu) mezi Černovírem a Hejčínem včetně stavidlového uzávěru na Mlýnském potoku.

Cílem soutěže je nejen zvýšení ochrany majetku a bezpečnosti obyvatel Olomouce ale i vypracování vize města pro svůj další rozvoj. Protipovodňové úpravy by neměly spočívat v pouhém navýšení stávajících zdí a hrází, ale v komplexním pojetí poříčního prostoru ve městě. Ten by měl převést velkou vodu, umožnit rekreaci obyvatelům města a rovněž zahrnout navrácení přírodních prvků do prostředí vodního toku a jeho okolí. Zároveň by soutěžící měli nabídnout strategickou koncepci přístupu k řešení říčního území Moravy doprovázenou plánem promyšlených akupunkturních zásahů reflektujících měnící se krajinný i městský charakter území. Cílem je získat komplexní urbanistické řešení, které nabídne návrh organizace celého území.

V 1.fázi soutěže bude důležité celkové koncepční řešení a v 2.fázi bude prostor pro jeho konkrétnější vypracování.
Předpokládané investiční náklady na realizaci projektu jsou 244 mil. Kč bez DPH. Soutěž výši předpokládaných nákladů ověří a bude sloužit jako indikátor pro jejich případnou aktualizaci.

Pro účastníky
Porota

Jitka Trevisan

předsedkyně poroty

Po patnáctiletém profesním působení v zahraničí na poli projekčním, pedagogickém i výzkumném založila v roce 2010 vlastní autorskou kancelář trevisan atelier+. Zabývá se komplexní projekční a konzultační činností v oboru zahradní a krajinářské tvorby. Hlavními oblastmi zájmu atelieru jsou zahrada, krajina, veřejná prostranství, architektura a design s důrazem na kontext daného místa a zachování jedinečnosti lokality.

Miroslav Žbánek

místopředseda poroty

Primátor statutárního města Olomouce

Zuzana Jančovičová

Krajinná architektka s vedlejší specializací socio-prostorové analýzy. Krajinářství vystudovala na Wageningen University
a Slovenské polńohospodárské univerzite v Nitre. Působila ve studiích jako DS Landschapsarchitecten, Bureau B+B,
Karres+Brands a Vista. Momentálně pracuje jako senior krajinný architekt pro město Amsterdam a vede studio na Academie van Bouwkunst Amsterdam.

Michal Giacintov

architekt

Miroslav Korbička

Spolupracoval s Ivanem Rullerem. Vyhráli první místo v soutěži o nábřeží řeky Svratky v roce 2017. V nábřeží řeky
Svratky formulovali veřejný prostoru na levém břehu jako kolonádu s volným přístupem k vodě a otevřeným prostorem
pro volnočasové aktivity v městském prostředí. Věnuje se vlastní architektonické praxi v kanceláři Archt:me. Zaměřují
se na ekologické řešení staveb, jak po stránce stavební, tak po stránce využití energie z obnovitelných zdrojů.

Antonín Tůma

ředitel pro správu povodí Moravy

Antonín Novák

Je český architekt a vysokoškolský pedagog na VUT Brno a Technické univerzitě v Liberci. Založil s Petrem Valentou projekční kancelář Atelier D.R.N.H. Díla Atelieru D.R.N.H. byla třikrát nominována na Award Mies van der Rohe za Českou republiku, získaly titul Grand Prix architektů, Stavba roku, obsadili 3.místo v soutěži na český pavilon světové výstavy Expo 2010 v Šanghaji a jako první se Antonín stal Architektem roku.

Otakar Štěpán Bačák

náhradník
 1. náměstek primátora

Cyril Pavlů

náhradník

Architekt a urbanista, působí ve studiu Mandaworks, progresivním designérském studiu zabývající se krajinářskou architekturou, veřejným prostorem, urbanismem a komplexním plánováním. Studio se sídlem ve Stockholmu bylo založeno v roce 2010 a v současné době pracuje na realizaci rozmanitého portfolia projektů ve Švédsku i v zahraničí.

Tomáš Pejpek

náhradník

Náměstek primátora

Jana Křenková

náhradnice

vedoucí Útvaru hlavního architekta, odbor strategie a řízení, magistrát města Olomouce

Předchozí Další