Nová brána Olbrachtova

Vaše dotazy zasílejte na igor@cceamoba.cz

 • Do you have an estimation of the projected floor area of the project ? It is important for it will govern the size of the references we might present

  V současné chvíli víme, že budeme realizovat proces změny územního plánu a z toho důvodu jsme neuváděli specifické rozlohy projektu. Cílem je najít řešení, pro pozemek celkové plochy 9.356 m2, které bude brát v potaz sousední objekty, které jsou na jedné straně vysoké 12+ pater a na straně druhé jsou domy menší. Zároveň je potřeba respektovat základní regulatorní pohledy Prahy.

 • Is an indemnity planned for the production of the final deliverables, and especially the model?

  Náklady na účast a tedy i na výrobu modelu (pro vybrané účastníky), jsou zahrnuty v cenách i v částce skicovného. První cena je 1.200.000 Kč, druhá cena je 800.000 Kč a třetí cena je 400.000,- Kč, skicovné je 300.000 Kč pro každého účastníka soutěže, který odevzdá návrh a zúčastní se všech prezentací, ale nezíská cenu.

 • Mohl bych získat více informací ohledně velikosti zmiňovaného záměru, abychom si udělali představu o měřítku?

  V současné chvíli víme, že budeme realizovat proces změny územního plánu a z toho důvodu jsme neuváděli specifické rozlohy projektu. Cílem je najít řešení, pro pozemek celkové plochy 9.356 m2, které bude brát v potaz sousední objekty, které jsou na jedné straně vysoké 12+ pater a na straně druhé jsou domy menší. Zároveň je potřeba respektovat základní regulatorní pohledy Prahy.

 • Co se týče přihlášky tak zde máte připravenou předepsanou formu pro portfolio, čestné prohlášení a kontaktní údaje nebo je forma na nás?

  Doporučená forma přihlášky je uvedena v Zadání a vzory pro identifiakční údaje a čestné prohlášení jsou součástmi soutěžních podkladů.

 • Is there any template for:
  • Title Page “Statement of motivation,” consisting of a maximum of 200 words, where the contestant would present himself and describe the motivation to participate in this competition.
  • Pages 2 and 3 with a header clearly identifying the participant: 2 reference projects displayed in any way. For reference projects, the following information will be provided: (1) name and location of the project, (2) the author, or the team and collaborators, (3) the date of the project and, where applicable, the year of the successfully completed project phase from the zoning decision to implementation - and at what stage the project is at, (4) construction investor / contracting authority,(5) the price of the construction, or the calculation/estimation of investment costs.
  or this part of the request is up to potential particapants.

  Pro stranu se "statement of motivation" a pro stránky s prezentací referenčních projektů nejsou žádné vzory. Jejich rozvržení je ponecháno na soutěžících.

 • Can reference projects be proposals developed for architectural competitions?

  Ano, návrhy ze soutěží mohou být použité jako referenční projekty v žádosti o účast.

 • Does the team who developed the reference projects must be the same team that's is going to participate in the competition? (considering that we are willing to participate as a company).

  Celý tým samozřejmě shodný být nemusí. Klíčové je, aby hlavní autoři referenčních projektů byli ti, kteří se hlásí do soutěže.

 • Is there any specific conditions that reference projects must meet? (eg. total area, programme, time, etc).

  Velikost projektu, ani program nebo stáří nejsou limitovány. Je na účastnících, které referenční projekty připojí k přihlášce, aby přesvědčili porotu a byli vybráni do užšího kola.

 • To sign all documentation, should we use a qualified electronic signature? or scanned signature is accepted?

  K podepsání dokumentů je dostačující scan podpisu, použití elektronického podpisu není nutné.

 • In case of partecipation as an team of two studio or single authorized architects could the association be not formalized as an association?

  V případě, že se hlásíte jako více osob nebo více společností, je nutné, aby byl definován jeden zástupce týmu, se kterým bude podepsaná smlouva a ponese smluvní závazky. Tato fyzická osoba nebo zástupce právnické osoby má splňovat požadavek na odbornou kvalifikaci – mít autorizaci.

 • Is it necessary, that all team members are signing the documents OLB_PP.01 and OLB_PP.02?
  Překlad: Je nutné, aby všichni členové týmu podepisovali dokumenty PP.01 a PP.02?

  Dokumenty PP.01 a PP.02 má podepsat účastník. Účastníkem může být jedna fyzická osoba, jedna právnická osoba nebo jejich kombinace (v případě kombinace se podpis PP.02 vyžaduje od všech účastníků, kteří v kombinaci figurují). Za právnickou osobu podepisuje jednatel. Účastník je ten, se kterým se bude následně jednat o zakázce a smlouvě. Tým účastníka je uváděn, aby byl dán kredit všem, kteří se na návrhu podílí. Členové týmu podepisovat dokumenty nemusí.

 • Is there a 3D model of the surrounding of the site available?

  Ano. 3D model bude poskytnut stejně jako další materiály vybraným účastníkům.

 • After the selection of the teams on 05.05. the first processing steps take place in quick succession:
  7. 6. 2021: volume of the building What is the asked content of this delivery? Mainly about urban planning aspects? Drawings? Simple visualizations?

  Odevzdání hmotového řešení budovy má dokumentovat výšku a objem, uvažovanou konturu v kontextu okolní zástavby. Výkresy fasády nebo půdorys pater nejsou nutné.

 • Workshop II (28. - 29. 6. 2021): presentation of the design to the jury, including the delivery of printed panels and a eventually draft insertion model participation of all competitors with the jury Will the presentations have held in person? Due to Covid, traveling will not be ‘easy’ in these days… Is there the possibility to have a presentation online? Or both, Local partner in person, and we online…?

  V tuto chvíli jsme optimisté a plánujeme osobní setkání, ovšem pokud by to znamenalo karanténu nebo složité vyřizování cestovních povolení, je možné se zúčastnit i online prezentace. Situaci budeme sledovat a s vybranými ateliéry a porotci budeme domlouvat způsob jednání. Obě varianty jsou otevřené.

 • Call for finalization of the proposal - 7. 7. 2021: What is the asked content of this delivery? Rework and implementation of the feedback of workshop II?

  V tomto termínu obdržíte doporučení komise a expertů. Na přepracování návrhu je pak čas až do září, kdy je naplánováno finální odevzdání návrhu.

 • Chtěla bych se zeptat v jaké fázi mohou být referenční projekty (DUR, DSP nebo realizace).

  Referenčními projekty mohou být projekty ve všech stupních dokumentace, realizace, ale také soutěžní návrhy nebo (zatím) nerealizované studie.

 • Plánujeme být jako tým našich dvou ateliérů, pak budeme mít i nějaké další spolupracovníky. Kontaktní osoba bych měla být já. Na formuláři PP.01 tedy vyplníme do políčka ÚČASTNÍK údaje obou ateliérů? Anebo tam mohu nechat jen jeden ateliér a já se pak napíšu do pole Další autoři? Je to jedno nebo je např nutná navíc i nějaká vzájemná dohoda, pokud budeme jako „účastník“ uvedeni oba - případně stačila by pak až pokud bychom byli vybraní dál?
  U spolupracovníků je to pak jasné, budou tam jen zmínění a na konci přidají podpisy.
  Čestné prohlášení PP.02 určitě dodají oba ateliéry.

  Příklad: účast dvou ateliérů a vyplnění dokumentu PP.01
  kontaktní osoba - libovolná osoba, kterou soutěžící nominuje jako single point of contact pro soutěž
  účastník - buď jeden, nebo oba ateliéry; soutěžící tímto indikují, s kým se bude jednat o zakázce a podepisovat smlouva. V případě soukromého zadavatele se toto může v prospěch věci po soutěži modifikovat, ale je dobré signalizovat, že v tom máte trochu jasno již teď. Pokud jsou účastníkem oba ateliéry, budete poté pravděpodobně v nějakém konsorciu. Pokud je účastníkem jeden ateliér, druhý bude pravděpodobně v nějakém subdodavatelském vztahu.
  Dohoda o vztahu mezi vámi této fázi není nutná.
  Ano - u spolupracovníků stačí, když budou uvedeni, nic nevyplňují.
  Ano - podepsaný dokument PP.02 dodávají oba ateliéry.

 • Chtěli bychom se zeptat, zda žádost o účast bude také posuzovat mezinárodní porota?

  Ano, žádosti o účast bude posuzovat porota ve zveřejněném složení.

 • In case of two legal entities entering the competition in one team the declaration of meeting the competition terms (PP.02) must be signed by both of them. Can we extend the set of pages to 6, when there will be two separate declarations in our case (for each legal entity)? Or shall we stick to just 5 allowed pages and scale down the pages of declaration just to one single page?

  Rozšířit počet stránek přihlášky z důvodu přidání dalšího podepsaného čestného prohlášení není žádný problém.

 • Regarding the application for the competition on subject, we would like to ask if on the form PP.01, the 'cooperating persons’ can be added with the Workshop II or III or if is mandatory to present them with the inscription.

  V průběhu soutěže můžete bez problému svůj tým rozšířit o další spolupracovníky.