Nová brána Olbrachtova

Soutěžní podmínky – ŽÁDOST O ÚČAST

Uchazeči o účast v soutěži podají zadavateli žádost o účast, ve které uvedou údaje o sobě, 2 referenční projekty, a doloží splnění podmínek k účasti v soutěži formou čestného prohlášení. Žádost se podává ve formě jednoho PDF souboru „OLB - Zadost“ zasláním na email sekretáře soutěže (igor@cceamoba.cz).

Žádost bude vyhotovena na 5 jednotlivých stranách formátu A4 na výšku a bude obsahovat:

Titulní strana “Statement of motivation” v délce 200 slov, kde má soutěžící krátce popsat sebe a důvody, proč se chce do této soutěže přihlásit.

Strany 2 a 3 s hlavičkou jasně identifikující účastníka: 2 referenční projekty zobrazené libovolnou prezentací. U projektů budou uvedeny: (1) název a místo projektu,
(2) autor, případně tým i spolupracující osoby, (3) datum projektu a případně rok úspěšně zakončené projektové fáze od územního rozhodnutí po realizaci – a v jaké fázi se projekt nachází, (4) investor stavby / zadavatel projektu, (5) cena stavby, případně propočet / odhad investičních nákladů.

Strana 4: údaji o uchazeči o účast (vyplněný podklad PP.01)

Strana 5: čestné prohlášení (vyplněný podklad PP.02), kterým uchazeč doloží splnění podmínek k účasti v soutěži.

Deadline: 3. 5. 2021, 14:00, kdy rozhoduje čas přijetí e-mailu organizátorem.
Pokud nebyla žádost zadavateli doručena ve stanovené lhůtě, bude na uvážení poroty, zda bude takovou žádost posuzovat – soutěžícímu není zaručena účast.

Z došlých žádostí se předpokládá výběr a vyzvání 5 účastníků k doručení soutěžních návrhů.