Trojská škola

 • Vítězný návrh

  Andrea Ravagnani – Ravagnani Vecchi Architects, Andrea Ravagnani, Elena Maria Rossi, Chiara Nastasi, Itálie

 • Zadavatel

  MČ Praha 7 - Troja

 • Typ soutěže

  Otevřená soutěž o návrh, 1 fáze

 • Výsledky

  18.10.2018

 • Stav

  Podepsána smlouva s 1. místem

 • Ceny a skicovné

  275 000 Kč – 200 000 Kč – 100 000 Kč – odměny celkem 50 000 Kč

Cílem soutěže bylo doplnit a optimalizovat stávající program základní školy a gymnázia Trojská. Soutěžící měli upravit stávající kapacity podle potřeb soudobých požadavků na výuku a připravit obě instituce pro větší počet žáků. Důraz byl kladen také na oddělení provozů základní školy a gymnázia. Kromě stávajícího pozemku školy je nově k dispozici také městský pozemek na jihovýchod přes ulici Trojská. Na tento pozemek bylo možné umístit další aktivity, které jsou na výuku navázány volněji, tedy například jídelna, aula, nebo školní psycholog. O této novostavbě městská část uvažuje jako o komunitním centru, ve kterém mohou probíhat, kromě školních aktivit, také například slavnosti a další kulturní akce.

Předchozí Další