VYBÍRALKA 2024 Umění pro Vybíralku

 • Vítězný návrh

  Radek Talaš

 • Zadavatel

  Praha 14

 • Typ soutěže

  Výtvarná soutěž o dílo, 2 fáze

 • Výsledky

  9.5.2023

 • Ceny a skicovné

  200 000 Kč - 125 000 Kč - 75 000 Kč + skicovné 2 x 25 000 Kč

 • Povinné použití elektronického nástroje

  E-ZAK Praha 14

VYB

Výtvarná soutěž na umělecké dílo ve veřejném prostoru sídliště Vybíralka vycházela ze skutečnosti, že je to poslední pražské sídliště postavené před rokem 1990, kde v době výstavby už nebyl splněn požadavek Hlavy V stavebního zákona vyčlenit až 4 % z celkových nákladů na uměleckou výzdobu. Na sídlišti Vybíralka proto nenajdeme soudobá umělecká díla. Je zde tedy velký prostor pro současné umělce, kteří by svou tvorbou významně přispěli k revitalizaci sídliště, obohatili místní lokalitu o umělecká díla, která zde dlouhodobě chybí. Místa určená k umístění realizace uměleckých děl vychází z územní studie Vybíralka zpracovaným IPR.

Realizace měla zahrnovat čtyři site-specific umělecká díla v prostoru tzv. plácků na vstupech do klidné části vnitrobloku. Díla měla tvořit jeden celek, ale zároveň od sebe plácky rozlišit, dotvořit hierarchicky výše postavená prostranství, zlepšit orientaci na území sídliště, přilákat obyvatele k užívání veřejného prostoru a navrátit tradici umění na sídliště. Vítána byla víceúčelovost, variabilita a využitelnost pro různé věkové skupiny.

Porota

Tomáš Džadoň

předseda poroty

Soňa Tománková

místopředsedkyně poroty

místostarostka Prahy 14

Kateřina Šedá

Matěj Hájek

Michal Kindernay

Mária Ševčíková

 1. místostarostka Prahy 14

Karel Med

radní Prahy 14

Michaela Jehlíková Janečková

náhradnice

Marie Foltýnová

náhradnice

Milan Veselý

náhradník

hlavní architekt městské části Praha 14

Martin Špičák

náhradník

architekt

Zuzana Jelenová

bývalá členka poroty

zastupitelka Prahy 14

Petr Zeman

bývalý člen poroty

zastupitel Prahy 14

Jan Liška

bývalý člen poroty

radní Prahy 14

Předchozí Další