VYBÍRALKA 2024 Umění pro Vybíralku

 • Zadavatel

  Praha 14

 • Typ soutěže

  Výtvarná dvoufázová soutěž o dílo

 • Termín odevzdání v 1. fázi

  16.9. 2022 14:00

 • Termín odevzdání v 2. fázi

  listopad 2022

 • Ceny a skicovné

  200 000 Kč - 125 000 Kč - 75 000 Kč + skicovné 2 x 25 000 Kč

 • Povinné použití elektronického nástroje

  E-ZAK Praha 14

VYB

Výtvarná soutěž na umělecké dílo ve veřejném prostoru sídliště Vybíralka vychází ze skutečnosti, že je to poslední pražské sídliště postavené před rokem 1990, kde v době výstavby už nebyl splněn požadavek Hlavy V stavebního zákona vyčlenit až 4% z celkových nákladů na uměleckou výzdobu. Na sídlišti Vybíralka proto nenajdeme soudobá umělecká díla. Je zde tedy velký prostor pro současné umělce, kteří by svou tvorbou významně přispěli k revitalizaci sídliště, obohatili místní lokalitu o umělecká díla, která zde dlouhodobě chybí. Místa určená k umístění realizace uměleckých děl vychází z územní studie Vybíralka zpracovaným IPR.
Realizace by měla zahrnovat čtyři site-specific umělecká díla v prostoru tzv. plácků na vstupech do klidné části vnitrobloku. Díla by měla tvořit jeden celek, ale zároveň od sebe plácky rozlišit. Cílem je zlepšit a za pomoci uměleckého vstupu dotvořit hierarchicky výše postavená prostranství, zlepšit orientaci na území sídliště, přilákat obyvatele k užívání veřejného prostoru a navrátit tradici umění na sídliště. Vítána je víceúčelovost, variabilita a využitelnost pro různé věkové skupiny.

Pro účastníky
Porota

Tomáš Džadoň

předseda poroty

Zuzana Jelenová

místopředsedkyně poroty

místostarostka Prahy 14

Kateřina Šedá

Matěj Hájek

Michal Kindernay

Petr Zeman

zastupitel hlavního města Prahy

Jan Liška

radní pro místní Agendu 21

Michaela Jehlíková Janečková

náhradnice

Marie Foltýnová

náhradnice

Milan Veselý

náhradník

hlavní architekt městské části Praha 14

Martin Špičák

náhradník

architekt

Předchozí Další