VYBÍRALKA 2024 Umění pro Vybíralku

 • Zadavatel

  Praha 14

 • Typ soutěže

  Otevřená dvoufázová výtvarná soutěž o návrh

 • Termín odevzdání v 1. fázi

  duben 2022

 • Termín odevzdání v 2. fázi

  červen 2022

 • Ceny a skicovné

  200 000 Kč - 125 000 Kč - 75 000 Kč + skicovné 2 x 25 000 Kč

 • Povinné použití elektronického nástroje

  E-ZAK Praha 14

VYB

Výtvarná soutěž na umělecké dílo ve veřejném prostoru sídliště Vybíralka vychází ze skutečnosti, že je to poslední pražské sídliště postavené před rokem 1990, kde v době výstavby už nebyl splněn požadavek Hlavy V stavebního zákona vyčlenit až 4% z celkových nákladů na uměleckou výzdobu. Na sídlišti Vybíralka proto nenajdeme soudobá umělecká díla. Je zde tedy velký prostor pro současné umělce, kteří by svou tvorbou významně přispěli k revitalizaci sídliště, obohatili místní lokalitu o umělecká díla, která zde dlouhodobě chybí. Místa určená k umístění realizace uměleckých děl vychází z územní studie Vybíralka zpracovaným IPR.
Realizace by měla zahrnovat čtyři site-specific umělecká díla v prostoru tzv. plácků na vstupech do klidné části vnitrobloku. Díla by měla tvořit jeden celek, ale zároveň od sebe plácky rozlišit. Cílem je zlepšit a za pomoci uměleckého vstupu dotvořit hierarchicky výše postavená prostranství, zlepšit orientaci na území sídliště, přilákat obyvatele k užívání veřejného prostoru a navrátit tradici umění na sídliště. Vítána je víceúčelovost, variabilita a využitelnost pro různé věkové skupiny.

Porota

Kateřina Šedá

Matěj Hájek

Tomáš Džadoň

Michal Kindernay

Michaela Jehlíková Janečková

náhradnice

Marie Foltýnová

náhradnice

Radek Vondra

místostarosta Prahy 14

Milan Veselý

hlavní architekt městské části Praha 14

Pavel Mašek

radní městské části Praha 14, pro kulturu

Irena Kolmanová

náhradnice

místostarostka Prahy 14

Martin Špičák

náhradník

architekt

Předchozí Další