Český Brod: Husovo náměstí & Náměstí Arnošta z Pardubic

 • Zadavatel

  Město Český Brod

 • Typ soutěže

  Otevřená architektonicko-krajinářská soutěž o návrh, 2 fáze

 • Termín odevzdání v 1.fázi

  8.3.2024, 14:00

 • Termín odevzdání v 2.fázi

  10.5.2024, 14:00

 • Ceny a skicovné

  500 000 Kč - 350 000 Kč - 250 000 Kč - 2 x 100 000 Kč

 • Použití elektronického nástroje

  E-ZAK

CBN

Porota na svém zasedání 22.3. vybrala 5 návrhů k postupu do 2. fáze. Aktuálně se finalizuje výzva k účasti a doporučení a komentář poroty pro těchto pět účastníků. Předpokládáme rozselání 3./4.4.
Soutěžícím, kteří do 2. fáze nepostoupili, přijde elektronickým nástrojem tzv. rozhodnutí a oznámení o vyloučení. Je to dokument a krok, který musí formálně schválit rada města. Předpokládáme, že se tak stane na jejím nejbližším zasedání a že tuto informaci budemem moci rozeslat 11./12.4.

Předmětem soutěže je návrh nové podoby dvojnáměstí v městské památkové zóně Českého Brodu. Husovo náměstí a náměstí Arnošta z Pardubic, která tvoří rozsáhlá prostranství zahrnující většinu středověké rozlohy města, dnes postrádá ucelenost i reprezentativní podobu. Potenciál náměstí v současné době není plně využíván a centrum města často působí prázdně a neatraktivně. Je potřeba prostoru vdechnout nový život a nabídnout českobrodským občanům místo, kam rádi chodí, a s kterým se mohou chlubit. Hlavním cílem soutěže je vytvořit živý veřejný prostor, který soudobě a zároveň s respektem k historii navrátí historickému jádru funkci jeviště a katalyzátoru městského dění. Díky městské památkové zóně je dvojnáměstí chráněno před radikálními změnami. Nicméně by se k jeho revitalizaci mělo přistupovat s ohledem na soudobé trendy a ekologické aspekty, stejně jako na jeho širší kontext.

Pro účastníky
Porota

Štěpánka Endrle

předsedkyně poroty

Krajinářská architektka a zakladatelka ateliéru L&SCAPE. Vystudovala na ČZU obor Zemědělské inženýrství – zahradnictví. Na brněnské Mendelově univerzitě obor Zahradní a krajinářská architektura.
Snaží se odborníkům i veřejnosti ukázat, že krajinářská architektura čím dál víc ovlivňuje náš každodenní život. Pro
Prahu navrhla se svým týmem například Heroldovy sady nebo části Letenských sadů.

Eliška Málková

Architektka a spoluzakladatelka pražského ateliéru Taktiky, který se zaměřuje na veřejný prostor. Ve své práci se soustředí na udržitelné tak i společensky odpovědné navrhování. V soutěži na řešení náměstí v Příbrami získali druhou
cenu. Mimo práci v ateliéru se Eliška Málková věnuje i regionálnímu plánování a je současně městskou architektkou
pražské městské části Libuš.

Luboš Klabík

Je městským architektem Benešova a zároveň spoluzakladatelem urbanistického a architektonického ateliéru Tečka.
Zaměřuje se na navrhování a revitalizaci veřejných prostranství, také na tvorbu urbanistických koncepcí, regulačních
plánů nebo manuálů pro města a obce.

Tomáš Sklenář

Jako krajinářský architekt se věnuje jak soukromým zahradám, tak navrhování veřejných prostorů. Spolupracoval s
ateliérem MS architekti a krajinářským ateliérem Flera a od roku 2020 vede vlastní ateliér krajinářské architektury. Vyučuje na ústavu krajinářské architektury na ČVUT. Od roku 2020 je členem rady České asociace pro krajinářskou architekturu.

Hana Špalková

náhradnice

Architektka Hana Špalková vede vlastní ateliér na Ústavu krajinářské architektury na FA ČVUT. Je spoluautorkou projektu revitalizace Kostnického náměstí v Praze, které se nachází v Městské památkové zóně Vinohrady, Žižkov, Vršovice, a pro které spolu s Radmilou Fingerovou navrhly citlivou úpravu náměstí s ohledem na jeho historickou podobu.

Tomáš Klinecký

starosta města Český Brod

Markéta Havlíčková

místopředsedkyně

místostarostka města Český Brod
architektka

Milan Majer

místostarosta města Český Brod

Vladimír Jakub Mrvík

náhradník

člen rady města Český Brod
historik

Jiří Pavlíček

náhradník

městský architekt města Český Brod

Předchozí Další